La missió de BOU Cafè és oferir als seus clients l’”Espresso Perfecto”, de qualitat excel·lent i constant, que proporciona plaer i noves sensacions al seu consumidor, aporta major benefici als nostres clients i els diferencia de la seva competència.

Els valors de BOU Cafè són:

  • Passió pel cafè
  • Orientació al client
  • Respecte pel consumidor